سلام
قبل از جستجو نکات زیر را رعایت کنید
کلمات را بصورت جمع تایپ نکنید. مثل ظروف ننویسید. بنویسید ظرف.
دو کلمه کنار هم تایپ نکنید. مثل بجای اینکه بنویسید سوپر مارکت، فقط سوپر را تایپ و جستجو کنید.
فاصله ها را در جستجو رعایت کنید. مثل کافی نت یا نرم افزار یا فست فود
عدم فاصله ها را رعایت کنید. مثل قالیشویی
بین کلمات «و» نگذارید.
«ی» و بخش پسوند کلمات را ننویسید. مثلا پروتئینی ننویسید. بنویسید پروتئین. یا بجای نوشتن تعمیرگاه، فقط بنویسید تعمیر و جستجو کنید.
کلمات فروشگاه، فروشی، کارت ویزیت در عنوان گذاری ها حذف شده اند. اصلا بکار نبرید.